Vacatures

 

Bestuur:

- Bestuurslid Secretaris

 • Nieuwe bestuursleden aanmelden/afmelden bij de Kamer van Koophandel.
 • Ledenadministratie bijhouden.
 • Toegangbeheer tot Sportlinkclub (Ledenadministratie, KNVB, Digitaal Wedstrijd Formulier e.d. ).
 • Agenda opstellen i.o.m. voorzitter/bestuursleden.
 • Notuleren tijdens bestuursvergaderingen / Algemene ledenvergadering.
 • Jaarverslag maken, alle benoemmings waardige gebeurtenissen hierin opnemen.
 • Contact met de KNVB.  
 • Vergunningen aanvragen bij de gemeente Kermis / Verruiming sluitingsuur (via Kempengemeente Eersel).
 • Mailingen versturen naar de leden.

Voor meer informatie kun je terecht bij Karin Oostelbos .

 

- Bestuurslid Sponsorcommissie

 • Meedraaien met het bestuur.
 • Aanwezig zijn bij de sponsorcie-vergaderingen en meedenken over de nieuwe plannen.
 • Dingen vanuit de commissie doorcommuniceren naar het bestuur en vise versa. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Iris de Jonge .

 

- Bestuurslid Activiteitencommissie

 • Meedraaien met het bestuur.
 • Aanwezig zijn bij de vergaderingen en meedenken over de nieuwe en bestaande activiteiten.
 • Dingen vanuit de commissie doorcommuniceren naar het bestuur en vise versa. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Sandra Verheijen.