Vacatures

 

Bestuur:

- Bestuurslid Secretaris

 • Nieuwe bestuursleden aanmelden/afmelden bij de Kamer van Koophandel.
 • Ledenadministratie bijhouden.
 • Toegangbeheer tot Sportlinkclub (Ledenadministratie, KNVB, Digitaal Wedstrijd Formulier e.d. ).
 • Agenda opstellen i.o.m. voorzitter/bestuursleden.
 • Notuleren tijdens bestuursvergaderingen / Algemene ledenvergadering.
 • Jaarverslag maken, alle benoemmings waardige gebeurtenissen hierin opnemen.
 • Contact met de KNVB.  
 • Vergunningen aanvragen bij de gemeente Kermis / Verruiming sluitingsuur (via Kempengemeente Eersel).
 • Mailingen versturen naar de leden.

Voor meer informatie kun je terecht bij Bart Kapteijns .

 

- Bestuurslid Sponsorcommissie

 • Meedraaien met het bestuur.
 • Aanwezig zijn bij de sponsorcie-vergaderingen en meedenken over de nieuwe plannen.
 • Dingen vanuit de commissie doorcommuniceren naar het bestuur en vise versa. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Rob Wouters .

 

 

 

Overig:

- Begeleider Pupil van de week

 • Begeleiden van een pupil tijdens de thuiswedstrijd van SDO 1 (ongeveer 2x per maand).
 • Stukje van de pupil schrijven voor op de site.
 • Foto's maken en uploaden op FB.

Voor meer informatie kun je terecht bij Iris de Jonge .