Dringend verzoek: niet op de sportparken

dinsdag 17 maart 2020

Bericht van Stibex 17-03-2020.

 

Bij deze verzoeken wij iedereen dringend – vooral de jeugdige sporters maar ook de volwassenen –  om tot 6 april 2020 niet op de gemeentelijke sportparken te komen vanwege de tot die datum geldende landelijke maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus. Daaronder valt het mijden van sportvelden, ook buiten de reguliere sporttijden, en clubhuizen.

Graag wijzen wij ouders op hun verantwoordelijkheid. Het is geen taak van Stibex-medewerkers en vrijwilligers van de sportverenigingen om jongelui, die nu vrij zijn van school en gebruik willen maken van de sportparken om daar te vertoeven, terecht te wijzen en van de velden weg te sturen.

Daarmee willen we duidelijk aangeven dat niemand, ook geen jeugdige sporters, welkom is zolang deze maatregelen van ‘sociale onthouding’ gelden. Stibex heeft de gemeente en ook de betrokken sportverenigingen geïnformeerd. In geval van vragen: stuur dan een bericht naar info@stibex.com