Algemene Leden Vergadering SDO'39

zondag 16 september 2018

Beste Leden van SDO’39.
Op donderdag 11 oktober 2018 vind onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.
De vergadering zal beginnen om 21:15 uur.  (trainingen zullen hierop aangepast worden)
De financiële stukken zijn in te zien vanaf 20:30 uur in de bestuurskamer. De agenda en notulen  zullen per mail worden verspreid.

Alle informatie is voor de leden ook op te vragen bij Dirk Boerenkamp.
T:            +31640270858
E:            SDO1939@gmail.com

- Afmelden kan via bovenstaande gegevens.
Groetjes, Bestuur v.v. SDO’39