Aanmelden nieuwe jeugdleden voor SDO’39

zaterdag 10 maart 2018

De voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen zijn weer in volle gang en het is altijd prettig als we weer nieuwe leden mogen verwelkomen. Vanaf 6 jaar mogen kinderen voetballen in de jeugd en dit geldt zowel voor jongens als meisjes.

Indien uw kind graag bij onze vereniging wil komen voetballen, verzoeken wij u hem/haar voor 1 april aan te melden bij onze jeugdsecretaris, Jan Pheninckx (tel. 013-5091745), Richelpad 23, zodat wij tijdig de teams kunnen opgeven aan de K.N.V.B. (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond).

Wanneer u uw kind na 1 april aanmeldt zullen wij kijken of er nog plaats is bij het team van zijn/haar leeftijd. Is dat niet het geval dan komt uw kind op een wachtlijst te staan, totdat er voldoende spelers zijn om een nieuw team te vormen.

Voor kinderen van 5 en 6 jaar hebben wij de zogenaamde mini’s. Deze spelen geen competitie maar houden het bij trainen met elke 2 weken een oefenwedstrijdje zowel uit als thuis.

Mochten er jeugdleden zijn die willen stoppen, dan moeten die zich ook voor 1 april schriftelijk afmelden.

Met vriendelijk sportgroeten,
Jeugdcommissie S.D.O.’39

p.s. Voor alle duidelijkheid: kinderen die nu al lid zijn, hoeven zich natuurlijk niet opnieuw aan te melden.