Algemene Leden Vergadering SDO'39 d.d. 5-10-2017

maandag 18 september 2017

Beste Leden van SDO’39.
Op donderdag 5 oktober 2017 vind onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.
De vergadering zal beginnen om 21:15 uur.  (trainingen zullen hierop aangepast worden)
De financiële stukken zijn in te zien vanaf 20:30 uur in de bestuurskamer.
De agenda en notulen  zullen per mail worden verspreid.

Alle informatie is voor de leden ook op te vragen bij Dirk Boerenkamp.
T: +31640270858
E: DirkBoerenkamp@gmail.com

- Afmelden kan via bovenstaande gegevens.
Groetjes, Bestuur v.v. SDO’39