Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid van de vereniging.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

Voorzitter: Bart Kapteijns

Heb je een vraag, opmerking of suggesties?
Stuur een bericht naar de voorzitter

Secretaris: Vacant

Heb je een vraag, opmerking of suggesties?
Stuur een bericht naar secretaris

Penningmeester: Rob Wouters

Heb je een vraag, opmerking of suggesties?
Stuur een bericht naar de penningmeester

Sportpark & Materialen commissie: Klaas Vos

Heb je een vraag, opmerking of suggesties?
Stuur een bericht naar de sportpark & materialen commissie

Commissie PR en Communicatie: Iris de Jonge

Heb je een vraag, opmerking of suggesties?
Stuur een bericht naar de commissie pr en communicatie


Seniorencommissie

De seniorencommissie stelt zich tot doel om voorwaarden te scheppen die nodig zijn om de seniorenafdeling op prestatief en recreatief niveau de gewenste voetbalsport te kunnen laten beoefenen.

Contactpersoon: Vacant

Heb je een vraag, opmerking of suggesties?
Stuur een bericht naar sdo'39 m.b.t. deze vacante functie


Jeugdcommissie

Binnen SDO'39 is een jeugdcommissie aangesteld.
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan.

Contactpersoon: Iris de Jonge

Heb je een vraag, opmerking of suggesties?
Stuur een bericht naar de jeugdcommissie


Sponsorcommissie

Sponsorinkomsten vormen een belangrijk aandeel van de inkomsten van SDO'39.
De Sponsorcommissie zorgt voor contacten met sponsoren, werft sponsoren en onderneemt initiatieven voor extra inkomsten.

Contactpersoon: Rob Wouters

Heb je een vraag, opmerking of suggesties?
Stuur een bericht naar de sponsorcommissie


Commissie PR en Communicatie

Zorg dragen voor een zowel inhoudelijk als uiterlijk, kwalitatief goede website, Facebook-pagina en nieuwsbrief. Met als uitgangspunt dat de website in eigen beheer en met eigen verenigingsmiddelen wordt gerealiseerd.

Contactpersoon: Iris de Jonge

Heb je een vraag, opmerking of suggesties?
Stuur een bericht naar de commissie pr en communicatie


Sportpark & Materialen commissie

Om trainingen en wedstrijden op een fatsoenlijke manier te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat het sportpark en materiaal in orde is. Daarom is er bij de vereniging een commissie welke zorg draagt voor de kwaliteit en beheer van sportpark en materialen.

Contactpersoon: Klaas Vos

Heb je een vraag, opmerking of suggesties?
Stuur een bericht naar de sportpark & materialen commissie


Activiteitencommissie

Door de activiteitencommissie worden een aantal activiteiten voor de leden van SDO'39 georganiseerd. Doelstelling is de saamhorigheid binnen de vereniging te verbeteren. Via de website en hand-outs zal een ieder op de hoogte worden gebracht van de komende activiteiten. De activiteiten zullen tevens vermeld worden in de agenda op deze website.

Contactpersoon: Simon Kruijssen

Heb je een vraag, opmerking of suggesties?
Stuur een bericht naar de activiteitencommissie